Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Dane kontaktowe

NAZWA:
Koło PZW nr 36 Sosnowiec – Milowice
WOJEWÓDZTWO:
śląskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Sosnowiec
ADRES:
ul. Baczyńskiego – Hala Sportowa 4/-
KOD:
41-203
KONTAKT:
PREZES KOłA:
Janusz Olszewski
510 416 344
V-CE PREZES D/S GOSPODARCZYCH:
Marek Jasik
V-CE PREZES D/S SPORTU I MłODZIEżY:
Krystian Gidek
SKARBNIK:
Mariola Jasik
SEKRETARZ:
Zbigniew Żurawski
GOSPODARZ:
Grzegorz Pietrzyk
RZECZNIK DYSCYPLINARNY:
Zbigniew Olszewski
PRZEWODNICZąCY KOMISJI REWIZYJNEJ:
Marek Bucki
Z-CA PRZEWODNICZąCEGO KR:
Janusz Jakóbczyk
CZłONEK KR:
Adam Grądek
PRZEWODNICZąCY SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Leonard Męcik
Z-CA PRZEWODNICZąCEGO SK:
Gruca Witold
SEKRETARZ SK:
Swoboda Michał
INFORMACJE:
Koło posiada wodę ogólnodostępną Rów Kalny nr 310 znajdującą się w Parku Tysiąclecia przy ul. Baczyńskiego obecnie niedostępny z powodu prac rewitalizacyjnych oraz łowisko specjalne Kalety nr 311 na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Okólnej.
GODZINY OTWARCIA:
Składkowanie od 1 stycznia do 30 kwietnia w każdy wtorek od 17-19 w siedzibie Koła - Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4. Od 1 maja do 30 września spotkania w każdy wtorek na stawie Kalety - "Rybaczówka" od 17-19. Egzaminy na Kartę wędkarską w terminach jak wyżej. Miesiąc lipiec - urlop.
Zebrania Zarządu Koła w pierwszy wtorek miesiąca godz 16:00.